Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni,

Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanım İlkeleri

 

Amacımız;

 İşbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanım İlkelerinin (Aydınlatma Metni) amacı, Reha Medin Emlak Hizmetleri Ltd. Şti. (Reha Medin) tarafından yönetilmekte olan  https://www.buypropertyistanbul.com/ sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve siz değerli Üyelerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Ayrıca Üyelerin sitenin  kullanımı ile ilgili olarak Reha Medin tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin siteye girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Üyeleri bilgilendirmektir. Bu siteyi ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Veri Sorumlusu:

REHA MEDİN EMLAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (“REHA MEDİN)

Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi, 13/3 Şişli – İstanbul

 

 1. Toplanan Kişisel Verileriniz , Verilerin Toplanma Amacı ve Hukuki Nedeni

İşbu başlık altında, Reha Medin tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

Kimlik Bilgileri:

Kimlik bilgilerini; üyelerimizden, kullanıcılarımızdan, iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.

Açıklama ve içerik: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası gibi kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Verilerin Toplanmasının Hukuki Nedeni: Söz konusu verilerin toplanmasının temel hukuki nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Verilerin Toplanma Amacı: Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız.

Üyelerimizin kimlik bilgilerini Şirket’in iletişim süreçlerinde kimliklerini tespit etmek ve hukuki yükümlülüklerimizi ve sözleşmedeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

 

 

İletişim Verileri:

İletişim bilgilerini; üyelerimizden, kullanıcılarımızdan, iş bağlantılarımızdan toplamaktayız.

Açıklama ve içerik: Elektronik posta adresi, adres, ev telefonu numarası veya cep telefonu numarası gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

Verilerin Toplanmasının Hukuki Nedeni: Söz konusu verilerin toplanmasının temel hukuki nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Verilerin Toplanma Amacı: Üyelerimizin iletişim bilgilerini Şirket’in iletişim süreçlerinde iletişime geçmek, sözleşmedeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantılarımızın iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanundan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Konum Verileri:

Konum verilerini; üyelerimizden toplamaktayız.

Açıklama ve içerik: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Konum verisi, GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılır.

Verilerin Toplanmasının Hukuki Nedeni: Söz konusu verilerin toplanmasının temel hukuki nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisidir.

Verilerin Toplanma Amacı: Üyelerimizin konum verilerini siteyi kullanırken  kullanıcının izin vermesi halinde, hukuki yükümlülüklerimiz ve sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız

Reha Medin Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçlarıyla ilgili yukarıdakilere ek olarak:

Reha Medin, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metnini onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. Reha Medin ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, üye ve üye işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında Reha Medin tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirim kodu sunulması sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, Reha Medin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu hizmetlerin  pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Ayrıca yine Reha Medin ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi satıcıların performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla satıcılarla ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında, kişisel verileriniz, grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

 1. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin, hizmetin yurt dışındaki bir firma aracılığıyla sağlanması halinde sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Topluyoruz?

Doğrudan Reha Medin’e Vermiş Olduğunuz Veriler: 

Hizmet’in ifası için ve sitenin kullanımı öncesinde veya sırasında, Reha Medin’e  Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Reha Medin’e pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Reha Medin sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Reha Medin, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir. 

 1. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.
 1. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Reha Medin’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Reha Medin’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Reha Medin’le doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 1. Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Başvuru formu için tıklayınız. Ek 1.

f) Veri Güvenliği Kriterlerimiz

Reha Medin, web sitemiz ve/veya diğer uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tüm gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Bu önlemler aşağıdakilerin de dâhil olduğu çeşitli konuları içerir:

Kişisel verilerinizin halka açık olmayan ve sadece yetkili Reha Medin (çalışanlarımızla yapılan Gizlilik Sözleşmesi kapsamında), aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli çalışma ortamlarında saklanması

Bu bilgilere erişmeden önce kişisel verilerini sakladığımız kullanıcılarımızın, web sitesi veya uygulama üzerinden kimliklerinin doğrulanması

Reha medin kişisel verilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dâhil olmak üzere ilgili önlemleri almaktadır.

Reha Medin online servisler ile kişisel verilerin toplandığı tüm web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesi kullanılmaktadır. Bu servislerden ürün almak için, Safari, Firefox, Chrome veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede, İnternet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz.

Reha Medin Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve gizliliği sağlamak için uyguladığı pratikler, müşterinin/bireyin isteğine bağlı olarak müşteriye/bireye açıklanır. Migros, kartlı ödeme sistemlerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard) regülasyonlarına uyar ve kartlı ödeme sistemlerinde veri iletimini ve işleyişini güvenli olarak sağlar. Kredi kartı numaranız online kredi kartı uygulamamız tarafından şifrelenerek bankanıza iletilmekte ve üçüncü taraflarla asla paylaşılmamaktadır. Kredi kartı bilgileriniz Reha Medin tarafından saklanmamaktadır.

Reha Medin, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere, müşterilerinin siparişlerini tamamlamaları için 3D ödeme seçeneğini zorunlu kılabilir.

Bize Ulaşın

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi;

•          …………….   elektronik posta ve/veya

•          Harbiye Mah. Teşvikiye Cad No:13/3 İstanbul/ŞİŞLİ adreslerine iletebilirsiniz.

EK. 1

REHA MEDİN EMLAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası metninden ulaşabilirler.

 

İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 

 • Şahsen başvuru,

 

 • Noter aracılığıyla,

 

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,

 

 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Şahsen Yazılı Başvuru

 

 

Noter

 

 

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

 

 

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden

 

 

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

 

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 1. İlgili kişinin iletişim bilgileri

 

Ad

:

 

Soyad

:

 

Telefon numarası

:

 

T.C. Kimlik numarası

:

 

E-posta

:

 

Adres

:

 

 

 

 

 

 1.  Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz

 

 •  Üye

 

 •  Ziyaretçi
 • Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

 

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

 

Konu:

 

 

 1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

 

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kişisel Veri Sahibinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza: