خدمات

Buy Property Istanbul

خدمات


وقتی در استانبول ملکی میخرید در واقع شما چیزی فراتر از آجر و ملات دریافت می کنید. ما از مشکلات مشتریان بین المللی پیش از خرید و فروش، در حین خرید و بعد از خرید باخبریم. شرکت ما با تیم مجرب خود در تحقق بخشیدن به رویاهایتان در پروسه خرید ملک در ترکیه  قدم به قدم با شما خواهد بود.

 

خدمات پیش از سرمایه گذاری

ارزیابی ملک از لحاظ موقعیت مکانی، چشم انداز آتی و رشد منطقه، فضای سبز، امکانات، رفاه و تسهیلات و ...

بررسی شرکت سازنده و ملک هم از لحاظ  قانونی و هم از لحاظ فنی.

ارزیابی شرکت سازنده پروژه ها، ارزیابی درآمد سالانه حاصل از سرمایه گذاری و درآمد حاصل از اجاره بها.

خدمات در حین سرمایه گذاری

سازماندهی سفرشما برای بازدید از پروژه

مشاوره در طی مدت سرمایه گذاری

راهنمایی برای سرمایه گذاری

پشتیبانی مراحل قانونی

خدمات مالی مشاور

معرفی یک وکیل مستقل

مدیریت سپرده حساب

افتتاح حساب بانکی

خدمات ترجمه و دفترخانه رسمی

مشاوره برای اخذ اقامت ترکیه

خدمات پس از سرمایه گذاری

خدمات پس از فروش

خدمات اجاره دهی آپارتمان

خدمات فروش ملک خریداری شده

خدمات مبله کردن آپارتمان

پیشنهادات معماری و طراحی

ارتباطات موثر و سودمند

خدمات اخذ مجوز اقامت ترکیه

درباره بیش از 80 پروژه مسکونی استانبول بیشتر بدانید

Contact Us!