املاک فروشی استانبول

Buy Property Istanbul

املاک فروشی استانبول


املاک  فروشی استانبول

 دولت ترکیه یک هدف 5 میلیارد دلاری  سرمایه گذاری در املاک و مستغلات خارجی را برای سال 2012 تعیین کرده است . این پتانسیل قابل رشد بخش املاک و مستغلات ، توجه سرمایه گذاران خارجی را برای خرید ملک در ترکیه به خود جلب کرده است. 


اصلاحات قانونی اخیر سرمایه گذاری در بخش املاک را آسان تر کرده است . اصلاحات قانون ثبت زمین، قانون وام مسکن، و اصلاح قوانین مالیاتی برای بهبود توان رقابتی بخش املاک و مستغلات ترکیه انجام شده است. 

 نظرسنجی های مختلف و نشریاتی چون "روندهای در حال ظهور در املاک و مستغلات اروپا"، که به طور مشترک با Price water house Coopers (PWC)  و موسسه زمین شهری تهیه میشود ، نشان میدهد که چگونه علاقه  جهانی و محلی در بخش املاک و مستغلات ترکیه افزایش یافته است.  براساس گزارش سال 2011 ، استانبول به عنوان جذاب ترین بازار سرمایه گذاری در بخش مالکیت و توسعه در اروپا شناخته شده است، و دومین بازار جذاب برای سرمایه گذاری های موجود بعد از مونیخ است .  همچنین بر اساس یک نظرسنجی انجام شده توسط انجمن سرمایه گذاران خارجی در املاک و مستغلات (AFIRE).ترکیه به عنوان سومین جذاب ترین مقصد سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات در میان کشورهای در حال ظهور در سال 2012 شناخته شده است .
 

درباره بیش از 80 پروژه مسکونی استانبول بیشتر بدانید

Contact Us!